Anya Helene Bagge

Om utdanning i Norge

Studiekvalitet og studentkvalitet

Studentene er ikke som de en gang var – heldigvis! Et svar til Professor Torbjørn L. Knutsen og Professor Emeritus Bernt Hagtvets kronikk «Studerer ikke studentene lenger?».